तस्वीरमा सुन्दर रानीपोखरी

  • Published Date : 2020-10-24
  • फोटो: दिपक जोशी